Projecten in Nederland

Performance Management

  • Opzetten en invoeren van een prestatie- en competentiegericht beoordelingsproces, voor een Japanse elektronica-onderneming in verschillende Europese landen.
  • Opzetten van een ‘competentiebouwwerk’, en dat omzetten naar de eisen voor managementtrainingen.
  • Vertalen van businessplannen naar managementtargets, en het monitoren van deze resultaten bij diverse ondernemingen (business balanced scorecards en andere benaderingen).

Beloningsbeleid, voor het gehele bedrijf of voor specifieke doelgroepen

  • Het opzetten van een vernieuwend beloningsbeleid voor het ‘hoger personeel’ van een groep van warenhuizen en detailhandelsketens (salarisschalen over werkmaatschappijen heen, variabele inkomens, pensioen, ‘employee benefits’, waaronder een arbeidsvoorwaardenstelsel met ruilmogelijkheden (CAO ‘à la Carte’).
  • Het honoreren van Raden van Bestuur en Directies, zowel in opdracht van de honoreringscommissie van de Raad van Commissarissen (RvC), als van Raden van Bestuur voor hun directieleden.