Wat levert het advies van Sweerts HRM Consulting op voor uw onderneming?

Duidelijke verwachtingen en transparantie
Een transparante en op de business afgestemde organisatie, waarin mensen niet alleen weten wat er van hen wordt verwacht, maar die zich ook richt op de realisatie van businessplannen.

Loonsom als investering
Een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de positionering op de arbeidsmarkt en de daaraan verbonden investeringen, wat leidt tot betere besluiten. Berekening van budgettaire gevolgen voor de loonsom bij expansie, integratie van CAO’s en afslanking.

Herkenbaarheid en acceptatie
Medewerkers die begrijpen waarom hun functie in een bepaalde salarisschaal zit en welke arbeidsvoorwaarden op hen van toepassing zijn.

De juiste mensen aantrekken en behouden
Aantrekkelijke functies, beloningen en interessante carrièreperspectieven zorgen ervoor dat de juiste mensen reageren op uw aanbod en voor uw onderneming willen blijven werken.

De juiste scholing voor en ontwikkeling van medewerkers
Een helder overzicht van de behoefte aan training voor medewerkers, voor nu en straks, op bedrijf en individueel niveau, en de daaraan verbonden kosten en investeringen.

Kostenbesparing
Sweerts HRM Consulting adviseert en implementeert oplossingen die efficiënt zijn en daarmee kosten besparen.

Efficiënte invoering
Door onze pragmatische werkwijze, de beperkte overhead en het benutten van de capaciteiten van uw medewerkers kunnen we uw wensen realiseren tegen scherpe budgetten.