Sweerts HRM Consulting Services:

1. Beloningsbeleid
De positionering van uw bedrijf op de arbeidsmarkt is ons vertrekpunt bij de opzet en uitwerking van het beloningsbeleid. Ook voor verzekerbare regelingen, flexibele arbeidsvoorwaarden en functiewaardering zijn wij uw gesprekspartner. We zorgen voor advies, maar ook voor toepassing en invoering. We kiezen in overleg een methode, en begeleiden het verdere proces op maat. Uw zorgen worden efficiënt uit handen genomen, opdat u zich kunt concentreren op uw business.

2. Organisatie
Sweerts HRM Consulting helpt u met het realiseren van uw businessplannen. Denk daarbij aan een duidelijke organisatiestructuur, efficiënte processen, heldere rapportagelijnen, onderscheid in soorten functies en (individuele) targets. Hierin is teamvorming van belang: zowel op managementniveau als met andere deelnemers.

3. Beoordelingsbeleid – ‘performance management’
Het sturen, coachen en beoordelen op output en op succesvol gedrag – ‘competentieprofilering’ – is belangrijk voor de ontwikkeling van uw werknemers, maar ook voor de groei van uw bedrijf. Met het juiste proces wordt niet alleen doelgericht gewerkt, ook kunnen zowel management als de medewerkers in uw onderneming zich blijvend ontwikkelen.

4. Managementontwikkeling en -training
Heeft u de juiste managementcapaciteiten in huis? We analyseren, stellen trainingsplannen op en voeren desgewenst het projectmanagement. Uw medewerkers kunnen door ons worden gecoacht bij de invoering van het nieuwe beleid.

5. Werving van (interim-)management
Wij zijn uw gesprekspartner bij het zoeken naar een nieuwe manager. We selecteren geschikte kandidaten, ondersteunen bij contracteren en zorgen voor een goede overdracht.

6. Arbeidsrecht
We voorzien uw organisatie van juridische adviezen, bijvoorbeeld bij de aanname en het vertrek van medewerkers. Bij vertrek komen aspecten van ontslagrecht aan de orde. Op individueel niveau kunnen we ook meedenken over mediation. Bij collectief ontslag stellen we de ‘business case’ op en werken we een gedetailleerd draaiboek uit, waarmee we de inbreng van alle betrokken partijen zorgvuldig regisseren. Zo kunnen moeilijke besluiten slagvaardig en respectvol worden uitgevoerd.

7. Communicatie
De adviezen staan niet op zich. Sweerts HRM Consulting stelt een communicatieplan op om de invoering van nieuw beleid of nieuwe procedures te vergemakkelijken.