Internationaal

Naast het werken voor Nederlandse bedrijven in vrijwel alle sectoren, is veel ervaring opgedaan bij internationale bedrijven in Europese landen en in de Verenigde Staten.

Een specifieke expertise van Sweerts HRM Consulting is het werken met ondernemingen in Afrika, India en China. Naast de professionele en business uitdagingen heeft bevlogenheid met dit werkveld ook een rol gespeeld. Met onze benaderingswijze zijn we in staat gebleken bijdragen te leveren aan lokale business successen.

Quotes van Eric Sweerts:

  • ‘Beloning is meer dan een kostenpost: het is een essentieel deel van de communicatie tussen werkgever en werknemer.’ Het brengt tot uitdrukking waar de onderneming voor staat in relatie tot het aantrekken van en samenwerken met werknemers.
  • ‘Internationale besturingsconcepten en corporate governance hebben grote voordelen, maar het werkt alleen als je ook rekening houdt met de lokale wetgeving en managementcultuur.’
  • ‘Uitzonderlijke bonussen of optieplannen leiden ertoe dat de waardering voor de overige arbeidsvoorwaarden afneemt en daarmee wordt ook het rendement van dit deel van de ‘investering’ in medewerkers minder.
  • ‘Interne promotiemogelijkheden leveren een positieve bijdrage aan het imago van de onderneming en versterken de positie op de arbeidsmarkt.’
  • ‘Een goede band met Alumni maakt oud-medewerkers tot je ambassadeurs in de buitenwereld.’